top of page

LİSENZİYA VƏ SERTİFİKATLARI

Ümumiyyətlə Regional Construction Group Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərən və düzgün, keyfiyyətli işləyən bir şirkət imicini qazanmışdır. Bu siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan Dövləti və Beynəlxalq qurumlar tərəfindən şirkətə aşağıdakı lisenziyalar və sertifikatlar verilmişdir. Bu lisenziyalar Regional Construction Group maddi texniki bazasının, sınaq cihazlarının və ixtisaslı kadrlarının dövlət standardlarına uyğun olması və işlərin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi səbəbindən verilmişdir. Hazırda qüvvədə olan lisenziya və sertifikatlar aşağıdakılardır :

Verilmə tarixi: 13 Oktyabr 2023-cı il; Qüvvədə olma müddəti: Müddətsiz, Azərbaycan Bakı şəhəri

1. TİKİNTİ-QURAŞDIRMA LİSENZİYASI

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Regional Construction Group Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti – quraşdırma işlərini həyata keçirilməsinə xüsusi icazə – lisenziya verilmişdir.

2. UYĞUNLUQ SERTİFİKATI 

AZAK tərəfindən Regional Construction Group Uyğunluq Sertifikatı  AZS İSO/İEC 9001 :2020 , AZS İSO/İEC 50001 :2022 , AZS İSO 14001:2021 , İSO 31000:2018 , AZS İSO 45001:2021  verilmişdir. 

bottom of page